Monthly Archives: July 2014

Hình vẽ trong LaTeX

Bữa giờ mình được nhờ chỉnh sửa lại 1 bài paper và đang dùng LaTeX để chỉnh. Bài này từ đầu viết trên MS Word, nhìn vào thấy format không chuẩn gì cả nên mình đã dùng LaTeX để chỉnh … Continue reading

Posted in Computer Related, Programming | Leave a comment

Chấm điểm theo Rubric

Cái Rubric này mình nghe bạn mình bên khoa Lí nói đến lần đầu tiên. Mình cũng không để ý lắm, chỉ biết nó giúp cho GV chấm điểm SV toàn diện hơn. Hôm nay được giao phản biện 2 … Continue reading

Posted in Teaching | Leave a comment