Chấm điểm theo Rubric

Cái Rubric này mình nghe bạn mình bên khoa Lí nói đến lần đầu tiên. Mình cũng không để ý lắm, chỉ biết nó giúp cho GV chấm điểm SV toàn diện hơn. Hôm nay được giao phản biện 2 cái luận văn ĐH mà không rõ tiêu chí chấm ntn nên cũng tìm hiểu thử xem sao.

 

Theo như trên Wiki thì cái Rubric này là “a standard of performance for a defined population”. Mình đưa ra 1 số tiêu chí để đánh giá SV, mỗi tiêu chí sẽ có các thang điểm từ thấp đến cao nếu thỏa mãn một điều kiện nào đó. Về bản chất, mình nghĩ cách chấm điểm này cũng như cách chấm điểm truyền thống. Ví dụ như 1 bài làm sẽ có 10 câu, mỗi câu 1 điểm, nếu làm được phần này phần kia thì sẽ được 0.25 chẳng hạn. Cái quan trọng của Rubric là GV và SV sẽ cùng tạo ra cái rubric này.

Các bước tạo rubric theo Wiki mô tả:

  1. Have students look at models of good versus “not-so-good” work. A teacher could provide sample assignments of variable quality for students to review.
  2. List the criteria to be used in the scoring rubric and allow for discussion of what counts as quality work. Asking for student feedback during the creation of the list also allows the teacher to assess the students’ overall writing experiences.
  3. Articulate gradations of quality. These hierarchical categories should concisely describe the levels of quality (ranging from bad to good) or development (ranging from beginning to mastery). They can be based on the discussion of the good versus not-so-good work samples or immature versus developed samples. Using a conservative number of gradations keeps the scoring rubric user-friendly while allowing for fluctuations that exist within the average range (“Creating Rubrics”).
  4. Practice on models. Students can test the scoring rubrics on sample assignments provided by the instructor. This practice can build students’ confidence by teaching them how the instructor would use the scoring rubric on their papers. It can also aid student/teacher agreement on the reliability of the scoring rubric.
  5. Ask for self and peer-assessment.
  6. Revise the work on the basis of that feedback. As students are working on their assignment, they can be stopped occasionally to do a self-assessment and then give and receive evaluations from their peers. Revisions should be based on the feedback they receive.
  7. Use teacher assessment, which means using the same scoring rubric the students used to assess their work.

Tuy nhiên, mình chỉ được giao cuốn LV để phản biện nên sẽ không thể cùng SV tạo ra cái rubric như thông thường được. Do đó cách tiện lợi nhất là tìm xem ở các trường ĐH khác họ đã tạo ra rubric ntn để chấm điểm LV của SV. Sau một hồi tìm hiểu thì thấy cái “Rubric for Faculty Feedback and Final Thesis Approval” của “University of Minnesota” có thể dùng được. Nên tạm thời mình sẽ dùng cái này và sẽ tìm hiểu thêm sau.

Advertisements
This entry was posted in Teaching. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s