Category Archives: Teaching

Chấm điểm theo Rubric

Cái Rubric này mình nghe bạn mình bên khoa Lí nói đến lần đầu tiên. Mình cũng không để ý lắm, chỉ biết nó giúp cho GV chấm điểm SV toàn diện hơn. Hôm nay được giao phản biện 2 … Continue reading

Posted in Teaching | Leave a comment